Jens-Petter Jensen

Denne siden viser opplysninger om Jens-Petter Jensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jens-Petter Jensen
NSD id-nummer: 1476
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem 237 Sekretær 1980 1980
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 237 Sekretær 1980
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 237 Sekretær 1980
1985 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 237 Sekretær 1980
1990 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 237 2. Nestleder 1990
1991 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 237 2. Nestleder 1990
1992 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 237 2. Nestleder 1990
1993 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 237 2. Nestleder 1990
1994 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 237 2 Nestleder 1990 1994