Arne Eidsmo

Denne siden viser opplysninger om Arne Eidsmo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Eidsmo
NSD id-nummer: 1477
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Advokat 1980 1980
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Distriktssjef 1981 1981
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Distriktssjef 1982 1982
1983 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Direktør 1982
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Direktør 1980
1984 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Direktør 1982
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Direktør 1980
1985 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Direktør 1980
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Direktør 1977 1985
1987 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Direktør
1988 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Direktør
1990 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Direktør 1990
1991 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Direktør 1990
1991 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Direktør 1991
1992 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Direktør 1990
1992 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Direktør 1991
1993 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Direktør 1990