Erling Ljoså

Denne siden viser opplysninger om Erling Ljoså fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Ljoså
NSD id-nummer: 1479
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rektor 1980 1980
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rektor 1980
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rektor 1980
1985 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rektor 1980