Svein Ole Sæther

Denne siden viser opplysninger om Svein Ole Sæther fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Ole Sæther
NSD id-nummer: 14795
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Strategiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstekonsulent 1984
1985 Soneutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstekonsulent 1984
1986 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I kraft av stilling 231 Førstekonsulent 1986
1987 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I kraft av stilling 231 Byråsjef 1986
1988 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I kraft av stilling 231 Spesialrådgiver 1986
1989 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I kraft av stilling 231 Spesialrådgiver 1986
1990 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I kraft av stilling 231 Spesialrådgiver 1990
1991 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I kraft av stilling 231 Spesialrådgiver 1990