Ruth Kleppe

Denne siden viser opplysninger om Ruth Kleppe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ruth Kleppe
NSD id-nummer: 14797
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Førsteamanuensis 1985
1986 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Førsteamanuensis 1985
1987 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Førsteamanuensi 1985