Ole Petter Gjessing

Denne siden viser opplysninger om Ole Petter Gjessing fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Petter Gjessing
NSD id-nummer: 14798
Fødselsår: 1967
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Elev 1985
1986 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Leder 1985 1986
1987 Utvalg til vurdering av godtgjøringssystemet til vernepliktige mannskaper Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 1987
1988 Utvalg til vurdering av godtgjøringssystemet til vernepliktige mannskaper Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 1987
1989 Utvalg til vurdering av godtgjøringssystemet til vernepliktige mannskaper Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 1987