Kjell-Martin Frederiksen

Denne siden viser opplysninger om Kjell-Martin Frederiksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell-Martin Frederiksen
NSD id-nummer: 148
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1980 1980
1980 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1978
1980 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1979
1980 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør
1980 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1979
1980 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1978
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1978
1981 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1979
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1981 1981
1981 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1979
1981 Internasjonalisering av norsk næringsliv Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avd. Direktør 1981 1981
1981 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1978
1982 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektø 1978
1983 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1980 1983
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1979
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1979
1983 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1978
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1979 1984
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1979
1984 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1978
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1984
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1979
1985 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1984
1985 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1978
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1984
1986 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Departementsråd 1985
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1986
1986 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Leder Av departement 301 Departementsråd 1986
1986 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1984
1986 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1978
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1984
1987 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Departementsråd 1985
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1986 1987
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1984
1988 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1985 1988
1992 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1985 1992
1995 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1985 1995