Anne Karine Sørskår

Denne siden viser opplysninger om Anne Karine Sørskår fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Karine Sørskår
NSD id-nummer: 14800
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1130 Nestleder 1985
1986 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1130 Nestleder 1985