Fred-Arne Ødegaard

Denne siden viser opplysninger om Fred-Arne Ødegaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Fred-Arne Ødegaard
NSD id-nummer: 14802
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 104 Rektor 1985
1986 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 104 Rektor 1985
1986 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 104 Rektor 1986
1989 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 235 Rådgiver 1989
1990 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 235 Rådgiver 1989
1991 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 235 Rådgiver 1989
1992 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 235 Rådgiver 1989
1993 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 235 Ridgiver 1989