Kjell Erfjord

Denne siden viser opplysninger om Kjell Erfjord fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Erfjord
NSD id-nummer: 14805
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1112 Rektor 1985
1986 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1112 Rektor 1985
1986 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1112 Rektor 1984
1986 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1112 Rektor 1986
1987 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1112 Rektor 1985
1987 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1112 Rektor 1984
1987 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1112 Rektor 1986
1988 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1112 Rektor 1985
1988 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1112 Rektor 1984 1988
1988 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1112 Rektor 1986
1989 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1112 Rektor 1985 1989
1989 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1112 Rektor 1986
1990 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1112 Rektor 1986