Stein Ørnhøi

Denne siden viser opplysninger om Stein Ørnhøi fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stein Ørnhøi
NSD id-nummer: 14806
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Programsekretær 1985
1986 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 914 Freelance 1985
1986 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 914 Freelance 1986
1987 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 914 Redaksjonssekre 1985
1987 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 914 Redaksjonssekre 1986
1987 A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 914 Redaksjonssekre 1986
1988 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 914 Redaksjonssekre 1985
1988 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 914 Redaksjonssekre 1986
1988 A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 914 Redaksjonssekre 1986
1989 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 914 Redaksjonssekre 1985 1989
1989 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 914 Redaksjonssekre 1986
1990 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 914 Journalist 1986
1990 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 914 Journalist 1990
1991 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 914 Journalist 1990
1992 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 914 Journalist 1990