Eiliv Grue

Denne siden viser opplysninger om Eiliv Grue fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eiliv Grue
NSD id-nummer: 1481
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 235 Rektor 1980 1980
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 235 Rektor 1980
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 235 Rektor 1980