Tertit Von Hann Aasland

Denne siden viser opplysninger om Tertit Von Hann Aasland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tertit Von Hann Aasland
NSD id-nummer: 1484
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Stipendiat 1980 1980
1980 Fremmedlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1977
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Stipendiat 1976
1981 Fremmedlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1977
1981 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Stipendiat 1976
1982 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Fil.Dir. 1982 1982
1983 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1982
1984 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1982
1984 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Førstekonsulent 1984
1984 Konsekvensanalyseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1984
1985 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1982
1985 Konsekvensanalyseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1984
1986 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1982
1986 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1986
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1989 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1987 1989