Geir Grifftun

Denne siden viser opplysninger om Geir Grifftun fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Geir Grifftun
NSD id-nummer: 14847
Fødselsår: 1962
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 705 Student 1985
1986 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 705 Student 1985