Thorbjørn Sømod

Denne siden viser opplysninger om Thorbjørn Sømod fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thorbjørn Sømod
NSD id-nummer: 1486
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven Delegasjon/Kommisjon Nestleder I statsråd 605 Avdelingsdirektør 1981 1981
1981 Den norske gradmålingskommisjon Andre oppgaver Medlem og sekretær Av departement 605 Avdelingsdirektør 1981 1981
1982 Den norske gradmålingskommisjon Andre oppgaver Medlem og sekretær Av departement 605 Avdelingsdirektø 1965 1982
1983 Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven Delegasjon/Kommisjon Nestleder I statsråd 605 Avdelingsdirektør 1981
1984 Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven Delegasjon/Kommisjon Nestleder I statsråd 605 Avdelingsdirektør 1981
1984 Delegasjon til å forestå de arbeider som tilligger Norge ved grenseoppgangen Norge-Sverige 1984-87 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 605 Avdelingsdirektør 1983
1985 Delegasjon til å forestå de arbeider som tilligger Norge ved grenseoppgangen Norge-Sverige 1984-87 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 605 Avdelingsdirektør 1983
1986 Delegasjon til å forestå de arbeider som tilligger Norge ved grenseoppgangen Norge-Sverige 1984-87 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 605 Avdelingsdirektør 1983
1987 Delegasjon til å forestå de arbeider som tilligger Norge ved grenseoppgangen Norge-Sverige 1984-87 Delegasjon/Kommisjon Nestleder I statsråd 605 Avdelingsdirekt 1983
1988 Delegasjon til å forestå de arbeider som tilligger Norge ved grenseoppgangen Norge-Sverige 1984-87 Delegasjon/Kommisjon Nestleder I statsråd 605 Avdelingsdirekt 1983
1989 Delegasjon til å forestå de arbeider som tilligger Norge ved grenseoppgangen Norge-Sverige 1984-87 Delegasjon/Kommisjon Nestleder I statsråd 605 Avdelingsdirekt 1983