Thomas Fredrik Barth

Denne siden viser opplysninger om Thomas Fredrik Barth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thomas Fredrik Barth
NSD id-nummer: 14890
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Professor 1985
1985 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1985
1986 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Professor 1985
1986 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1985
1987 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1985
1988 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1985