Jakob Jervell

Denne siden viser opplysninger om Jakob Jervell fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jakob Jervell
NSD id-nummer: 14897
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1985
1986 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1985
1987 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1985
1988 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1985
1989 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Leder Av departement 236 Professor 1989
1990 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Leder Av departement 236 Professor 1989
1991 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Leder Av departement 236 Professor 1989
1992 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Leder Av departement 236 Professor 1989
1993 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Leder Av departement 236 Professor 1989