Kristian J. Fossheim

Denne siden viser opplysninger om Kristian J. Fossheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristian J. Fossheim
NSD id-nummer: 14917
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Professor 1985
1986 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Professor 1985
1987 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Professor 1985
1988 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Professor 1985
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1992