Ragnhild Sundby

Denne siden viser opplysninger om Ragnhild Sundby fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnhild Sundby
NSD id-nummer: 1495
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1977 1981
1980 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 214 Professor 1977
1980 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 214 Professor 1977 1980
1981 Statens naturvernråd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 214 Professor 1981 1981
1981 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1977 1981
1981 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 214 Professor 1977
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Professor 1979 1982
1985 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1984
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 214 Professor 1973 1986
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1986
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1984
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1986
1987 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1987
1987 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1984
1988 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1988
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1986
1988 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1987
1988 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1984
1989 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1988
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1986
1989 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1987
1989 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1984
1990 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1988
1990 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1987
1990 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1984
1991 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1988 1992
1991 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1984
1992 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1988 1992
1994 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1990 1994