Ingrid Skåtun

Denne siden viser opplysninger om Ingrid Skåtun fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingrid Skåtun
NSD id-nummer: 14953
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskolelektor 1985
1986 Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskolelektor 1985
1987 Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskolelektor 1985
1988 Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskolelektor 1985
1989 Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskolelektor 1985 1989
1992 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Høgskolelektor 1992
1993 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Høgskolelektor 1992
1994 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Høgskolelektor 1992