Anne Kirsti Brække

Denne siden viser opplysninger om Anne Kirsti Brække fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Kirsti Brække
NSD id-nummer: 14973
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1985
1986 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1985
1987 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1985
1988 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1985
1989 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1985 1989
1990 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Amanuensiss 1985 1990
1990 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Amanuensiss 1990
1991 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Amanuensis 1990
1992 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Amanuensis 1990
1993 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Amanuensis 1990