Rune Hagberg

Denne siden viser opplysninger om Rune Hagberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rune Hagberg
NSD id-nummer: 14974
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Adm. Direktør 1985
1986 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Adm. Direktør 1985
1987 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Adm. Direktør 1985
1988 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Adm. Direktør 1985
1989 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1985 1989
1989 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1989
1990 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1985 1990
1990 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1989
1991 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1989
1992 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1989
1993 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1989 1993
1997 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Daglig Leder 1989 1997