Thore Langfeldt

Denne siden viser opplysninger om Thore Langfeldt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thore Langfeldt
NSD id-nummer: 14976
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Psykolog 1985
1985 Sakkyndig utvalg vedrørende sedelighetsforbrytere Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Psykolog 1985
1986 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Psykolog 1985
1986 Sakkyndig utvalg vedrørende sedelighetsforbrytere Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Psykolog 1985
1987 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Psykolog 1985
1987 Sakkyndig utvalg vedrørende sedelighetsforbrytere Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Psykolog 1985
1988 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Psykolog 1985
1988 Sakkyndig utvalg vedrørende sedelighetsforbrytere Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Psykolog 1985
1989 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 301 Sexolog 1985 1989
1989 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sexolog 1988
1990 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sexolog 1988
1991 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sexolog 1988
1992 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sexolog 1988
1993 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sexolog 1988
1994 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sexolog 1988
1995 Seksuallovbruddsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Psykolog 1995
1996 Seksuallovbruddsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Psykolog 1995
1997 Seksuallovbruddsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Psykolog 1995