Erling Bø

Denne siden viser opplysninger om Erling Bø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Bø
NSD id-nummer: 14979
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Journalist 1985
1986 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Journalist 1985
1987 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Journalist 1985
1988 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Journalist 1985