Lars Groth

Denne siden viser opplysninger om Lars Groth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Groth
NSD id-nummer: 14993
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Utviklingssjef 1985
1985 Manuskriptstøtteutvalget for film Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Utviklingssjef 1985
1986 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Utviklingssjef 1985
1986 Manuskriptstøtteutvalget for film Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Utviklingssjef 1985
1987 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Utviklingssjef 1985
1987 Manuskriptstøtteutvalget for film Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Utviklingssjef 1985
1988 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Utviklingssjef 1985