Ingvild Mestad

Denne siden viser opplysninger om Ingvild Mestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingvild Mestad
NSD id-nummer: 15025
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Student 1985
1986 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Student 1985
1987 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Student 1985
1988 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Utredningssekre 1988
1989 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Hovedsekretær 1988
1990 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Hovedsekretær 1988
1990 Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Hovedsekretær 1990
1991 Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Hovedsekretær 1990
1992 Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Hovedsekretær 1990
1993 Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Hovedsekretær 1990