Gunnar Amundsen

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Amundsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Amundsen
NSD id-nummer: 15040
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1985
1986 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1985
1986 Utvalg til å utrede Norges internasjonale godstransport Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Utredningsleder 1985
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1987
1987 Utvalg til å utrede Norges internasjonale godstransport Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Utredningsleder 1985
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1987
1988 Utvalg til å utrede Norges internasjonale godstransport Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Utredningsleder 1985