Nikolai Skeie

Denne siden viser opplysninger om Nikolai Skeie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nikolai Skeie
NSD id-nummer: 15041
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Byråsjef 1985
1986 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Byråsjef 1985
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 231 Byråsjef 1987
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 231 Byråsjef 1987
1989 Prioriteringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 230 Byråsjef 1989
1990 Prioriteringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 230 Byråsjef 1989