Oddvar Vormeland

Denne siden viser opplysninger om Oddvar Vormeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddvar Vormeland
NSD id-nummer: 15042
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1985 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1986 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1986 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1987 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1987 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1986
1988 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1986
1989 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1989 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986
1990 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986