Susanne Moog Begnum

Denne siden viser opplysninger om Susanne Moog Begnum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Susanne Moog Begnum
NSD id-nummer: 15043
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1986
1987 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1986
1988 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1986
1988 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Direktør 1988
1989 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Direktør 1988