Kirsten Bryhni

Denne siden viser opplysninger om Kirsten Bryhni fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kirsten Bryhni
NSD id-nummer: 15056
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1985
1986 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1985
1987 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1985
1988 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Medlem og sekretær Av andre 301 Førstekonsulent 1988
1988 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985
1989 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1989 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Førstekonsulent 1988 1989
1989 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985 1989
1990 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1991 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1993 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Produsent 1993
1994 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Produsent 1993