Ulf Sten Christensen

Denne siden viser opplysninger om Ulf Sten Christensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ulf Sten Christensen
NSD id-nummer: 15064
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for bioingeniørutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Undervisningslede 1985
1986 Rådet for bioingeniørutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Undervisningslede 1985
1987 Rådet for bioingeniørutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Undervisningsle 1985
1988 Rådet for bioingeniørutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Undervisningsle 1985
1989 Rådet for bioingeniørutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Undervisningsle 1985 1989
1994 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 1902 Avdelingsleder 1994
1995 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 1902 Avdelingsleder 1994
1996 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 1902 Avdelingsleder 1994
1997 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 1902 Avdelingsleder 1994 1997