Bjørn Olsen

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Olsen
NSD id-nummer: 15087
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Politiinspektør 1985
1986 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Politiinspektør 1985
1987 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Politiinspektør 1985 1987
1993 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1993
1994 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1993 1994
1997 Skipsfartsstyret Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1997