Kristian Bjor

Denne siden viser opplysninger om Kristian Bjor fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristian Bjor
NSD id-nummer: 1509
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det meteorologiske råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Professor 1975
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1979
1980 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Leder 214 Professor 1977
1980 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Professor 1977
1981 Det meteorologiske råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Professor 1975
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1979
1981 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Leder 214 Professor 1977
1981 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Professor 1977
1982 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Leder Av departement 214 Professor 1977 1982
1982 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Professor 1982
1986 Det meteorologiske råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Professor 1975 1986