Ellen Mo

Denne siden viser opplysninger om Ellen Mo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Mo
NSD id-nummer: 15108
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Skjønnslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1984
1986 Skjønnslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1984
1987 Skjønnslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1984
1988 Skjønnslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1984
1988 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1902 Lagdommer 1988
1989 Skjønnslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Lagdommer 1984
1989 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1902 Lagdommer 1988
1989 Børsklagenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1902 Lagdommer 1989
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Lagdommer 1990
1990 Skjønnslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Lagdommer 1984
1990 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1902 Lagdommer 1988
1990 Børsklagenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1902 Lagdommer 1989
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Lagdommer 1990
1991 Skjønnslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Lagdommer 1984
1991 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1902 Lagdommer 1988
1991 Børsklagenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1902 Lagdommer 1989
1991 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Lagdommer 1991
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Lagdommer 1990
1992 Skjønnslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Lagdommer 1984
1992 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1902 Lagdommer 1988 1992
1992 Børsklagenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1902 Lagdommer 1989
1992 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Lagdommer 1991
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Lagdommer 1990
1993 Skjønnslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Lagdommer 1984
1993 Utvalg for gransking av interne forhold i UNI Storebrand (UNI-2) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 1902 Lagdommer 1993
1993 Børsklagenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1902 Lagdommer 1989
1993 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Lagdommer 1991
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Lagdommer 1990 1994
1994 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Lagdommer 1991 1994
1995 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1988 1995
1996 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Advokat 1996
1996 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 301 Advokat 1988 1996
1997 Utvalget for å vurdere ulike spørsmål vedrørende Politiets overvåkingstjeneste Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1997
1997 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Advokat 1996
1997 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 301 Advokat 1997