Arnulf Finnestrand

Denne siden viser opplysninger om Arnulf Finnestrand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnulf Finnestrand
NSD id-nummer: 1515
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det meteorologiske råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1751 Fisker 1975
1980 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1751 Fisker 1977 1980
1981 Det meteorologiske råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1751 Fisker 1975
1982 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1715 Fisker 1982 1982
1986 Det meteorologiske råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1751 Fisker 1975 1986