Wenche Meldahl

Denne siden viser opplysninger om Wenche Meldahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Wenche Meldahl
NSD id-nummer: 15165
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 7. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1102 Disponent 1985
1986 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 7. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1102 Disponent 1985
1987 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 7. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1102 Disponent 1985
1988 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 7. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1102 Disponent 1985
1989 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 7. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1102 Disponent 1985
1989 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Adm. Direktør 1989
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 7. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1102 Disponent 1985
1990 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Adm. Direktør 1989
1993 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Adm. Direktør 1993
1993 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1993
1994 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Adm Direktør 1993
1994 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Adm Direktør 1993
1995 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Adm. Direktør 1993
1995 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1993
1995 Utvalg som skal vurdere forskning og innovasjon i næringslivet (Innovasjonsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1995
1996 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Adm. Direktør 1993 1996
1996 Utvalg som skal vurdere forskning og innovasjon i næringslivet (Innovasjonsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1995
1996 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Adm. Direktør 1996