Unni Bleken

Denne siden viser opplysninger om Unni Bleken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Unni Bleken
NSD id-nummer: 1519
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Høgskolelærer 1980 1980
1983 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Rektor 1980
1990 Barnehageutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Rektor 1990
1991 Barnehageutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Rektor 1990
1992 Barnehageutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Rektor 1990