Victor Hellern

Denne siden viser opplysninger om Victor Hellern fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Victor Hellern
NSD id-nummer: 1520
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Rektor 1980 1980
1980 Tilsynsrådet for Ila landsfengsel og sikringsanstalt Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Rektor 1970 1980
1982 Tilsynsrådet for Ila landsfengsel og sikringsanstalt Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Rektor 1970 1982