Peter N. Myhre

Denne siden viser opplysninger om Peter N. Myhre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Peter N. Myhre
NSD id-nummer: 15226
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Kommunalråd 1985
1986 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Kommunalråd 1985
1987 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Kommunalråd 1985
1988 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Kommunalråd 1985
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ordfører 1990
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kommunalråd 1990
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kommunalråd 1990
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kommunalråd 1990