Svein-Erik Mordal

Denne siden viser opplysninger om Svein-Erik Mordal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein-Erik Mordal
NSD id-nummer: 15243
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1719 Prosjektleder 1985
1986 Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1719 Prosjektleder 1985
1987 Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1719 Prosjektleder 1985