Karl B. Sæthre

Denne siden viser opplysninger om Karl B. Sæthre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karl B. Sæthre
NSD id-nummer: 1528
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Direktør 1968 1980
1983 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Direktør 1968 1983