Helga Riise

Denne siden viser opplysninger om Helga Riise fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helga Riise
NSD id-nummer: 15288
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Seksjonsleder 1985
1986 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Seksjonsleder 1985
1987 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Seksjonsleder 1985
1988 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Økonomisjef 1988
1988 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Økonomisjef 1985
1989 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Økonomisjef 1988
1989 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Økonomisjef 1985 1989
1990 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Økonomisjef 1988
1991 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Økonomisjef 1988
1992 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Økonomisjef 1988
1993 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Økonomisjef 1988 1993
1995 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Økonomisjef 1995
1996 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Økonomisjef 1995
1997 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Økonomisjef 1995