Inger Lise Meringen

Denne siden viser opplysninger om Inger Lise Meringen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Lise Meringen
NSD id-nummer: 1529
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1833 Administrasjonssjef 1980 1980
1981 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Administrasjonssjef 1981 1981
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1833 Advokat 1982 1982
1983 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1833 Administrasjonssj 1982
1983 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Administrasjonssj 1981
1984 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1833 Administrasjonssj 1982
1984 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Administrasjonssj 1981 1984
1985 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1833 Administrasjonssj 1982