Kjell Sundgot

Denne siden viser opplysninger om Kjell Sundgot fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Sundgot
NSD id-nummer: 1530
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Oberst 1980 1980
1981 Styret for Norges idrettshøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Oberst 1981 1981
1983 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Oberst 1980 1983
1987 Styret for Norges idrettshøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Oberst 1979 1987