Evelyn Eide Svendsen

Denne siden viser opplysninger om Evelyn Eide Svendsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Evelyn Eide Svendsen
NSD id-nummer: 1532
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Forretningsfører 1975 1980
1984 Styret for INKO-tjenesten i Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Forretningsfører 1984
1985 Styret for INKO-tjenesten i Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Forretningsfører 1984
1986 Styret for INKO-tjenesten i Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Forretningsfører 1984
1987 Styret for INKO-tjenesten i Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Forretningsføre 1984
1988 Styret for INKO-tjenesten i Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Forretningsføre 1984