Gerson Komissar

Denne siden viser opplysninger om Gerson Komissar fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerson Komissar
NSD id-nummer: 1536
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Rektor 1980 1980
1980 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Rektor 1980 1980
1983 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Studierektor 1980 1983
1983 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Studierektor 1980 1983
1986 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Studierektor 1980 1986
1987 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Studierektor 1980 1987