Oddvar Lie

Denne siden viser opplysninger om Oddvar Lie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddvar Lie
NSD id-nummer: 1538
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1980 Rådet for rettsinformasjon Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1980 Politirolleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1976
1980 Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976
1981 Politirolleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1976
1981 Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976
1983 Politirolleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1976