Finn Rafn

Denne siden viser opplysninger om Finn Rafn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn Rafn
NSD id-nummer: 1540
Fødselsår: 1915
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg om rett til å bruke tittelen sivilingeniører for ingeniører fra utenlandske læresteder Rådgivende organ Leder Av departement 805 Sivilingeniør 1964
1980 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 805 Sivilingeniør 1976 1980
1980 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 805 Sivilingeniør 1978 1981
1980 Styringsgruppe for opplæring i verne- og miljøarbeid i staten Andre oppgaver Vanlig medlem Av instans utenfor departement 805 Direktør 1976
1981 Rådgivende utvalg om rett til å bruke tittelen sivilingeniører for ingeniører fra utenlandske læresteder Rådgivende organ Leder Av departement 805 Sivilingeniør 1964
1981 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 805 Siv.Ing. 1981 1981
1981 Styringsgruppe for opplæring i verne- og miljøarbeid i staten Andre oppgaver Vanlig medlem Av instans utenfor departement 805 Direktør 1976
1983 Rådgivende utvalg om rett til å bruke tittelen sivilingeniører for ingeniører fra utenlandske læresteder Rådgivende organ Leder Av departement 805 Direktør 1964 1983
1984 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 805 Pensjonist 1976 1984
1984 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 805 Pensjonist 1978 1984