Tore Olsen

Denne siden viser opplysninger om Tore Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Olsen
NSD id-nummer: 1541
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg om rett til å bruke tittelen sivilingeniører for ingeniører fra utenlandske læresteder Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1968
1980 Grunnforskningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Professor 1980 1980
1980 Utvalg til å vurdere omfang, organisering og effektivitet av den offentlige støtte til den teknisk-industrielle forskning i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1980 1980
1981 Rådgivende utvalg om rett til å bruke tittelen sivilingeniører for ingeniører fra utenlandske læresteder Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1968
1981 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I statsråd 219 Direktør 1981 1981
1982 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 219 Direktør 1982
1983 Rådgivende utvalg om rett til å bruke tittelen sivilingeniører for ingeniører fra utenlandske læresteder Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1968 1983
1983 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I statsråd 219 Direktør 1983
1984 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I statsråd 219 Direktør 1981
1985 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I statsråd 219 Direktør 1981
1986 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I kraft av stilling 219 Direktør 1981
1987 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I kraft av stilling 219 Ekspedisjonssjef 1981
1987 Kontaktutvalget for forskning Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1987
1988 Kontaktutvalget for forskning Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1987
1988 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1988
1989 Kontaktutvalget for forskning Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1987 1989
1989 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1988
1990 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1988
1991 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1988
1997 Koordineringsutvalget for EØS-saker Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1993